top of page

Grupo de Estudantes

Público·7 membros

Prijedlog Za Sporazumni Razvod Braka Pdf Download !!INSTALL!!


Prijedlog za sporazumni razvod braka pdf download - Sve što trebate znati o rastavi braka bez suđenja
Ako ste odlučili da je vaš brak došao do kraja i da želite prekinuti svoj bračni odnos sa svojim supružnikom, jedna od opcija koju imate je da podnesete prijedlog za sporazumni razvod braka. To je način rastave koji podrazumijeva da se vi i vaš supružnik slažete oko svih bitnih pitanja koja proizlaze iz razvoda, kao što su podjela imovine, uzdržavanje, roditeljska skrb i sl. Sporazumni razvod braka je brži, jednostavniji i jeftiniji od parničnog razvoda koji se pokreće tužbom jednog supružnika protiv drugog i koji zahtijeva održavanje sudskog postupka.
prijedlog za sporazumni razvod braka pdf downloadŠto je potrebno za sporazumni razvod braka?
Za sporazumni razvod braka potrebno je ispuniti sljedeće uvjete:


 • Da ste sklopili brak pred matičarom ili vjerskim službenikom u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu • Da ste oba supružnika suglasni oko razvoda braka i svih bitnih pitanja koja proizlaze iz njega • Da ste oba supružnika punoljetni i poslovno sposobni • Da nemate zajedničku maloljetnu djecu ili da ste s njima dogovorili plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi • Da ste prošli obvezno savjetovanje i obiteljsku medijaciju u centru za socijalnu skrb ako imate zajedničku maloljetnu djecu • Da ste sastavili i potpisali prijedlog za sporazumni razvod braka i priložili sve potrebne dokumenteKoji su dokumenti potrebni za sporazumni razvod braka?
Za sporazumni razvod braka potrebno je priložiti sljedeće dokumente:


 • Vjenčani list i rodni listovi za djecu (ne stariji od 6 mjeseci) • Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi (ako ima maloljetne djece) • Izvješće centra za socijalnu skrb (ako ima maloljetne djece) • Sudske biljege u vrijednosti od 100 kunaOvi dokumenti se mogu nabaviti u matičnim uredima, centrima za socijalnu skrb ili na sudovima. Također, mogu se preuzeti u elektroničkom obliku na internetu.


Gdje se podnosi prijedlog za sporazumni razvod braka?
Prijedlog za sporazumni razvod braka se podnosi nadležnom općinskom sudu u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik. Nadležan sud je onaj prema mjestu prebivališta ili boravišta nekog od supružnika ili zadnjem zajedničkom prebivalištu ili boravištu supružnika.


Sud će provjeriti jesu li ispunjeni svi uvjeti za sporazumni razvod braka i jesu li priloženi svi potrebni dokumenti. Ako je sve u redu, sud će donijeti rješenje o razvodu braka bez održavanja rasprave. Rješenje o razvodu braka postaje pravomoćno nakon što istekne rok od 15 dana za žalbu.


Kako preuzeti prijedlog za sporazumni razvod braka pdf download?
Ako želite preuzeti prijedlog za sporazumni razvod braka pdf download, možete to učiniti na sljedećim linkovima:


 • ZAHTJEV ZA SPORAZUMNI RAZVOD BRAKA - Sudovi • Predlog Za Sporazumni Razvod Braka PDF - Scribd • Obrazac za sporazumni razvod braka za popunjavanje - Besplatni obrasciZaključak
Prijedlog za sporazumni razvod braka pdf download je koristan dokument koji vam može olakšati proces rastave od vašeg supružnika. Ako se slažete oko svih bitnih pitanja koja proizlaze iz razvoda, možete podnijeti prijedlog za sporazumni razvod braka nadležnom sudu i dobiti rješenje o razvodu bez suđenja. To vam može uštedjeti vrijeme, novac i živce. Međutim, prije nego što donesete konačnu odluku o razvodu, savjetujemo vam da se obratite stručnjaku za obiteljsko pravo ili bračnom savjetniku koji vam može pomoći da riješite eventualne probleme ili dileme koje imate.


Koje su prednosti i nedostaci sporazumnog razvoda braka?
Sporazumni razvod braka ima svoje prednosti i nedostatke u odnosu na parnični razvod braka. Neki od njih su:


Prednosti: • Sporazumni razvod braka je brži i jednostavniji jer ne zahtijeva održavanje sudskog postupka i dokazivanje razloga za razvod • Sporazumni razvod braka je jeftiniji jer ne zahtijeva plaćanje odvjetničkih troškova i sudskih pristojbi • Sporazumni razvod braka je manje stresan i konfliktan jer se supružnici dogovaraju oko svih bitnih pitanja koja proizlaze iz razvoda i izbjegavaju nepotrebne svađe i nesuglasice • Sporazumni razvod braka je bolji za djecu jer se roditelji usredotočuju na njihovu dobrobit i zajednički ostvaruju roditeljsku skrb
Nedostaci: • Sporazumni razvod braka zahtijeva suglasnost oba supružnika oko razvoda i svih bitnih pitanja koja proizlaze iz njega, što nije uvijek moguće postići • Sporazumni razvod braka može biti nepovoljan za nekog od supružnika ako nije dobro upoznat sa svojim pravima i obvezama ili ako je pod pritiskom ili utjecajem drugog supružnika • Sporazumni razvod braka može biti nevažeći ako je temeljen na lažnim ili nepotpunim podacima ili ako je sklopljen pod prijevarom, silom ili strahom • Sporazumni razvod braka može biti osporen od strane trećih osoba koje imaju pravni interes u vezi s imovinom ili djecom supružnika
Kako prekinuti sporazumni razvod braka?
Ako ste podnijeli prijedlog za sporazumni razvod braka, ali ste se predomislili i želite prekinuti postupak, možete to učiniti na sljedeći način:


 • Ako sud još nije donio rješenje o razvodu braka, možete povući prijedlog za sporazumni razvod braka uz suglasnost drugog supružnika. U tom slučaju, sud će obustaviti postupak i vratiti vam dokumente. • Ako sud već jest donio rješenje o razvodu braka, ali ono još nije postalo pravomoćno, možete uložiti žalbu protiv rješenja uz suglasnost drugog supružnika. U tom slučaju, sud će ukinuti rješenje o razvodu braka i vratiti predmet na ponovno odlučivanje. • Ako sud već jest donio rješenje o razvodu braka i ono je postalo pravomoćno, ne možete prekinuti sporazumni razvod braka jer je on već pravno valjan i konačan. U tom slučaju, jedina opcija koju imate je da ponovno sklopite brak sa svojim bivšim supružnikom ako se oboje slažete.Zaključak
Prijedlog za sporazumni razvod braka pdf download je koristan dokument koji vam može olakšati proces rastave od vašeg supružnika. Ako se slažete oko svih bitnih pitanja koja proizlaze iz razvoda, možete podnijeti prijedlog za sporazumni razvod braka nadležnom sudu i dobiti rješenje o razvodu bez suđenja. To vam može uštedjeti vrijeme, novac i živce. Međutim, prije nego što donesete konačnu odluku o razvodu, savjetujemo vam da se obratite stručnjaku za obiteljsko pravo ili bračnom savjetniku koji vam može pomoći da riješite eventualne probleme ili dileme koje imate.


Kako promijeniti sporazum o razvodu braka?
Ako ste sklopili sporazum o razvodu braka, ali ste nakon toga promijenili mišljenje ili došlo je do promjene okolnosti koje utječu na vaš sporazum, možete zatražiti njegovu izmjenu ili dopunu. To možete učiniti na sljedeći način:


 • Ako sud još nije donio rješenje o razvodu braka na temelju vašeg sporazuma, možete podnijeti izmijenjeni ili dopunjeni prijedlog za sporazumni razvod braka uz suglasnost drugog supružnika. U tom slučaju, sud će uzeti u obzir vaš novi sporazum i donijeti rješenje o razvodu braka na temelju njega. • Ako sud već jest donio rješenje o razvodu braka na temelju vašeg sporazuma, ali ono još nije postalo pravomoćno, možete uložiti žalbu protiv rješenja uz suglasnost drugog supružnika i priložiti izmijenjeni ili dopunjeni sporazum o razvodu braka. U tom slučaju, sud će ukinuti rješenje o razvodu braka i vratiti predmet na ponovno odlučivanje na temelju vašeg novog sporazuma. • Ako sud već jest donio rješenje o razvodu braka na temelju vašeg sporazuma i ono je postalo pravomoćno, ne možete promijeniti sporazum o razvodu braka jer je on već pravno valjan i konačan. U tom slučaju, jedina opcija koju imate je da podnesete novi prijedlog za izmjenu ili dopunu rješenja o razvodu braka koji se odnosi na pitanja koja su se promijenila nakon razvoda, kao što su podjela imovine, uzdržavanje, roditeljska skrb i sl. To možete učiniti ako postoji opravdani razlog za izmjenu ili dopunu rješenja i ako ste se oko toga dogovorili sa svojim bivšim supružnikom ili ako sud utvrdi da je to u interesu djeteta.Kako pobijati sporazum o razvodu braka?
Ako ste sklopili sporazum o razvodu braka, ali smatrate da je on nevažeći ili nepravedan za vas ili vaše dijete, možete ga pobijati na sljedeći način:


 • Ako sud još nije donio rješenje o razvodu braka na temelju vašeg sporazuma, možete povući prijedlog za sporazumni razvod braka bez suglasnosti drugog supružnika. U tom slučaju, sud će obustaviti postupak i vratiti vam dokumente. • Ako sud već jest donio rješenje o razvodu braka na temelju vašeg sporazuma, ali ono još nije postalo pravomoćno, možete uložiti žalbu protiv rješenja bez suglasnosti drugog supružnika i navesti razloge zbog kojih smatrate da je vaš sporazum nevažeći ili nepravedan. U tom slučaju, sud će ponovno ispitati vaš sporazum i odlučiti o vašoj žalbi. • Ako sud već jest donio rješenje o razvodu braka na temelju vašeg sporazuma i ono je postalo pravomoćno, ne možete pobijati sporazum o razvodu braka jer je on već pravno valjan i konačan. U tom slučaju, jedina opcija koju imate je da podnesete tužbu za poništaj rješenja o razvodu braka kojom tražite da se utvrdi da je vaš sporazum sklopljen pod prijevarom, silom ili strahom ili da je protivan prisilnim propisima ili javnom poretku. To možete učiniti u roku od godine dana od dana kada ste saznali za prijevaru, silu ili strah ili od dana kada je prestala sila ili strah.Zaključak
Prijedlog za sporazumni razvod braka pdf download je koristan dokument koji vam može olakšati proces rastave od vašeg supružnika. Ako se slažete oko svih bitnih pitanja koja proizlaze iz razvoda, možete podnijeti prijedlog za sporazumni razvod braka nadležnom sudu i dobiti rješenje o razvodu bez suđenja. To vam može uštedjeti vrijeme, novac i živce. Međutim, prije nego što donesete konačnu odluku o razvodu, savjetujemo vam da se obratite stručnjaku za obiteljsko pravo ili bračnom savjetniku koji vam može pomoći da riješite eventualne probleme ili dileme koje imate. 6c859133af


https://soundcloud.com/aguchopocsikh/hotstar-crack-apk-download-2021

https://soundcloud.com/boelopatialv/2019-solidworks-download

Informações

Bem-vindo ao grupo! Você pode se conectar com outros membros...
bottom of page